Стани член на секционна избирателна комисия (СИК)

Коалицията „Демократична България“ има право на членове на секционни избирателни комисии в почти всяко училище в гр. Пловдив. Граждански дълг на всеки един от нас е да защити честността на вота!

1. Какво е моето задължение?

Изборният ден започва в 7:00 и завършва в 20:00 ч. Всеки член на СИК трябва да бъде в началото на изборния ден в секцията и да остане до края на изборния ден. Благодарение на реформата на Изборния кодекс, сега изборният процес е силно улеснен, тъй като гласуването е машинно, и не се очаква оставане до много късно след края на гласуването.

2. Мога ли да разчитам на подкрепа?

Да, Вие щеимате постоянна връзка с нас при нужда;

В рамките наденя ще се погрижим за осигуряването на храна и вода на място, докато Вие иматедалеч по-важна работа.

3. Какво се случва, след като попълня формата зазаписване?

Ние ще се свържем с Вас в двуседмичен срок, за да потвърдим, че в избраното от Вас училище има свободна секция, в която ще Ви запишем.

В рамките на седмиците преди изборния ден ще Ви информираме за организираните обучения от Районната Избирателна Комисия и как да получите документите, с които ще се легитимирате, когато отидете сутринта в изборния ден в секционната избирателна комисия.

4. Ще ми бъде ли заплатен трудът?

Съгласно законите на Република България, ако сте член на СИК, държавата Ви заплаща минимум 120 лв. Ако сте секретар на СИК или председател на СИК, ще получите по-голяма сума. Тези стойности към момента са условни и стъпват на предходните избори, тъй като този въпрос се решава от Централната избирателна комисия, а все още няма готово решение по въпроса.

Трудът Ви ще бъде заплатен след изборния ден в сградата на районната администрация, където се намира училището, в което сте били член на СИК.

5. Необходимо ли е да съм партиен член, за да се регистрирам за член на СИК?

НЕ, не е необходимо да сте член на нито една от партиите в коалиция „Демократична България“.
Нещо повече – ние стимулираме гражданското участие в този процес.

Формата ще бъде активна при провеждането на следващите избори в страната!
Съгласие за обработка на лични данни