Децентрализация в републиката означава развити региони

Йордан Иванов

Заместник-председател на Общинския съвет в Пловдив от „Демократична България“

Споделям принципа, че там, където няма ред и законност, няма и свобода.

След наши предложения, сесиите на Общинския съвет на Пловдив ще се излъчват на живо и ще се изготви регистър на питанията към кмета и дадените отговори!

След наши предложения, сесиите на Общинския съвет на Пловдив ще се излъчват на живо и ще се изготви регистър на питанията към кмета и дадените отговори!

Ставам водач на листа за общински съвет на Демократична България, защото имам мечта за Пловдив - град на свободни хора, които разчитат на себе си.

6.9.2020
Йордан Иванов
За ДСБ / ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
6.9.2020
Йордан Иванов
За ДСБ / ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Каква е ситуацията с пътищата в страната и къде са парите от данъците за поддръжката им? В България републиканската пътна мрежа и общинската пътна мрежа имат еднаква дължина - по 19500 км. всяка. Републиканската пътна мрежа се поддържа от три приходоизточника - тол такси/винетки, фиска и еврофондове. Общинската пътна мрежа се финансира от един единствен - бюджета на общините. Той е съвършено недостатъчен за осигуряване на далеч по-евтини публични услуги на територията на общината. Практически общините са неспособни да поддържат пътна мрежа, тъй като централната власт им е отнела тази възможност, вземайки всички пари в София..

Кризата в Перник е предизвикана от политическа корупция, която трябва да бъде разследвана. Но е и добър повод да говорим за съвършеното размиване на отговорност по отношение на цялостната картина с язовирите в страната и грешните стъпки на държавата.

6.9.2020
Йордан Иванов
България на регионите
6.10.2020
Йордан Иванов
България на регионите

Скандалът с къщите за гости буквално взриви общественото пространство и властта бе принудена да свърши нещо, за да удовлетвори обществените очаквания. Сред получилите пари със сигурност има такива, които не развиват селски туризъм с тях, има и такива, които реално правят бизнес. Но не съществува правен способ двете групи да бъдат идентифицирани и едната да бъде наказана. По-просто казано - пари няма да се връщат. И причината е една – няма правно основание за това.

7.6.2020
7.6.2020
Podtepeto.com
Преса

Онлайн инструментът, публикуван в блога на Йордан Иванов, отчита само една изпълнена предизборна заявка от началото на мандата

Цялата публикация

Избрах за вас

Животът на всеки човек е компилация от правилни и неправилни решения, осъзнати и неосъзнати
избори. Моят живот не прави изключение.