Споделям принципа, че там, където няма ред и законност, няма и свобода.

Национални Теми
Наръчник за европроект

Съболезнования на близките на починалите. И Д-р Карен Джамбазов, директор на най-голямото лечебно заведение в Южна България - УМБАЛ "Свети Георги", беше длъжен да каже днес поне това. Но не го каза. Трябваше да призове всички отговорни лица за управление на КОВИД кризата да дадат изявление. Не го направи. Трябваше да каже защо се стигна дотук. "Прави се проверка" и "пропуск в логистиката" не може да бъде обяснение.

Каква е ситуацията с пътищата в страната и къде са парите от данъците за поддръжката им? В България републиканската пътна мрежа и общинската пътна мрежа имат еднаква дължина - по 19500 км. всяка. Републиканската пътна мрежа се поддържа от три приходоизточника - тол такси/винетки, фиска и еврофондове. Общинската пътна мрежа се финансира от един единствен - бюджета на общините. Той е съвършено недостатъчен за осигуряване на далеч по-евтини публични услуги на територията на общината. Практически общините са неспособни да поддържат пътна мрежа, тъй като централната власт им е отнела тази възможност, вземайки всички пари в София..