Пловдив е град на свободни хора, които разчитат на себе си.

За Пловдив
Наръчник за европроект

Извън наказателната отговорност, чието доказване е работа на правоохранителните органи пред съда след събирането на годни доказателства по обявените обвинения - питам: Кой носи политическата отговорност пред пловдивчани? И още:

Ясно беше, че темата с транспорта на Пловдив, рекета на превозвачите, които всяга година плащат, че ще спрат да возят, ако не им се дадат още пари и непрозрачното раздаване на нашите пари ще има продължение. Оказа се достойна за сериал!