Пловдив е град на свободни хора, които разчитат на себе си.

За Пловдив
Наръчник за европроект

Електронизация, реформа в администрацията, законност и винаги отворени врати на институцията - за гражданите, за общините, за бизнеса - това са 4 от ангажиментите, които поех и отстоявах по време на мандата си

Винаги съм вярвал, че е изключително важно различните институции да работят заедно и в името на обща цел, за да бъдат полезни за гражданите.