Пътят за развитието на регионите е ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА

България на регионите
Наръчник за европроект

Кризата в Перник е предизвикана от политическа корупция, която трябва да бъде разследвана. Но е и добър повод да говорим за съвършеното размиване на отговорност по отношение на цялостната картина с язовирите в страната и грешните стъпки на държавата.

За мен беше чест да говоря за публичните средства и възможно ли е те да бъдат разпределяни справедливо.