Пътят за развитието на регионите е ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА

За България на регионите
Наръчник за европроект

Търся Вашето доверие и Вашата помощ - за децентрализация на местната власт, безкомпромисен контрол на начина, по който общината харчи общите ни пари, развитие на транспортната свързаност на Пловдив и региона ни, целево финансиране за междублоковите пространства.

Какво показват разчетите, колко струва и защо инвестицията е рентабилна, дори настоящите цени на електроенергията да спаднат наполовина