Пътят за развитието на регионите е ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА

За България на регионите
Наръчник за европроект

Преди изборите обещах да работя за реформа във финансирането на общините. Първата крачка, която засяга градовете с районно делене, след които е Пловдив, е факт. Обещанията се дават, за да се спазват!

Търся Вашето доверие и Вашата помощ - за децентрализация на местната власт, безкомпромисен контрол на начина, по който общината харчи общите ни пари, развитие на транспортната свързаност на Пловдив и региона ни, целево финансиране за междублоковите пространства.