Пътят за развитието на регионите е ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА

За България на регионите
Наръчник за европроект

Какво показват разчетите, колко струва и защо инвестицията е рентабилна, дори настоящите цени на електроенергията да спаднат наполовина

Започва проверка на свършеното по почистване на коритото на река Марица. Следващите договори ще бъдат прозрачни, с конкурсно начало, при ясни критерии за избор на изпълнители и методика за остойностяване на дейностите. Търси се законовият начин т.нар. "безвъзмездни" договори да бъдат прекратени