Наръчник за успешен европроект

Наръчник за успешен европроект
Наръчник за европроект

След като сте извървели всички стъпки до тук, вече е време да направите нови конкретни, касаещи работа на оперативно ниво. Надявайки се, че сте взели правилни решения, по-надолу сбито представям нещата, с които първо трябва да се заемете.

Може би Ви се струва на малко късен етап тази стъпка, предвид факта че вече сте реализирали 2 срещи с консултант по европроекти и сте си избрали такъв, но няма по-подходящ момент за вземане на това решение.