ДБ: В община Пловдив се провежда парад на беззаконието

Йордан Иванов
6.11.2020
23.4.2021
ДБ: В община Пловдив се провежда парад на беззаконието
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Какво е общото между забавянето с Плана за развитие на Пловдив, решението на кмета как да се чисти коритото на река Марица и пренасочването на пари от държавата към общинския институт "Старинен Пловдив" за сметка на Археологическия музей?

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

Три коренно различни обществени теми в Пловдив са обединени под общ знаменател – беззаконие.

На първо място, сигнализираме ръководството на общината и в частност кмета на гр. Пловдив, че градът ни драматично изостава с приемането на най-важния стратегически документ за бъдещето на Пловдив – Плана за интегрирано развитие! Това забавяне поставя в риск усвояването на европари.

На 22.03.2021 г. община Пловдив изпраща до Агенцията за обществени поръчки обявление за възложена поръчка на стойност 425 000 лв. без ДДС за изработка на Плана за интегрирано развитие. Видно от този документ, община Пловдив безвъзвратно е закъсняла с подготовката, обсъждането и приемането на най-важния стратегически документ за града. С допуснатото забавяне кметът на гр. Пловдив е нарушил закона, както следва:

  • Срокът за приемането на Плановете за интегрирано развитие в Република България, съгласно Закона за регионално развитие, е 31.03.2021 г.;
  • До 31.03.2021 г. планът за развитие на Пловдив трябваше да бъде подложен на обществено обсъждане;
  • Съгласно Закона за опазване на околната среда, планът трябваше вече да има направена екологична оценка.
  • Съгласно методиката за разработване на тези планове, кметът има задължение да изработи комуникационна стратегия, която да бъде приложена при разработка на този документ, определящ развитието на Пловдив. Към момента няма такава.

Еднозначно настояваме незабавно да бъде формирана работна група, която заедно с фирмата изпълнител да проведе серия от обществени обсъждания във всички райони на града и след широка дискусия с пловдивчани да бъде определено развитието на града ни.

Припомняме, че гр. Пловдив не може да получи и една стотинка еврофондове, ако няма приет от ОбС Пловдив план за развитие с направена екологична оценка.

По втората тема става дума и за беззаконие, и за съмнително и непрозрачно харчене на общите ни пари. Кметът, макар и скрит зад подписа на един от заместниците си, иска да даде пряко, а не чрез отворена обществена поръчка, 4,9 млн. лв. без ДДС на фирмите ПИМК ООД и “Томов Трейд” за почистване на коритото на река Марица.

Ние не спорим, че коритото на Марица трябва да бъде почиствано. Настояваме обаче това да се случва по правилата на закона. Обществена поръчка не е обявена с мотив “спешност” на дейностите. Самите документи, подадени от общината, обаче опровергават това. Първо – почистването трябва да се случи за 12 месеца. Срокът никак не се връзва с твърдението в мотивите за пряко договаряне, че заради обилните валежи през март и април можело да има “приливна вълна” и това “спешно” трябва да се предотврати.

Второ – кметът и администрацията му явно “спешно” искат да обещаят близо 5 млн. лв. на споменатите фирми – поне на тази мисъл навежда признанието в документацията, че парите всъщност не са налични, а “неотложното чистене” на коритото ще се случи, когато бъде осигурено финансиране.

Щом повдигнахме темата, зам.-кметът по финансите Величко Родопски призна в интервю, че според него правилният подход би бил обявяване на обществена поръчка. Сам каза и, че се чака становище на Агенцията по обществените поръчки дали не е нарушен законът.

А Здравко Димитров се оплете в обясненията защо се заобикаля прозрачната процедура по избор на изпълнител – хем обществената поръчка можела да отнеме 2 години, твърди той, хем... можело и да се обяви такава в крайна сметка. Казусът вече е в АОП за проверка.

Третата тема – пак беззаконие, зад което този път прозира партийно кадруване.

На последната сесия на Общинския съвет бе предложено и гласувано от управляващите решение, с което отпуснатите от държавата пари за допълнителни 20 щатни бройки за Археологическия музей да се пренасочат към любимата на същите тези управляващи структура ОИ “Старинен Пловдив”. Парите за допълнителен персонал на Археологическия музей се отпускат от Министерството на културата за опазване на недвижимата археологическа културна ценност Епископската базилика на Филипопол, както и други научни, образователни и туристически дейности, свързани с нея.

ГЕРБ и компания, оказа се, имат други планове - тези 20 щатни бройки да не се дават на Археологическия музей, а да бъдат дадени за управление и разпореждане на ОИ “Старинен Пловдив.“

Обърнахме се към областния управител с писмо да спре това решение. Причината - незаконосъобразно е средства от държавата, постъпили целево към държавно финансиран музей, да се прехвърлят с решение на Общински съвет към общински културен институт, финансиран от бюджета на общината.

Нещо повече: средствата са целеви – за управление на Епископската базилика на Филипопол, която съгласно решение на Министерския съвет на основа на Закона за културното наследство се управлява от Регионалния археологически музей, а ОИ „Старинен Пловдив“ не разполага с права за управление на този обект. Налично е и писмо от Министерството на културата, което изрично казва, че субсидираните бройки не могат да бъдат пренасочвани към други структури.

Управляващото мнозинство в общината очевидно не се интересува от спазването на закона, надяваме се поне за областния управител на Пловдив законът да се окаже по-важен от партийния интерес.