Демократична България ще гласува против недалновидната актуализация на бюджета

Йордан Иванов
6.3.2024
12.5.2020
Демократична България ще гласува против недалновидната актуализация на бюджета
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

На предстоящата сесия на Общински съвет, насрочена за 14 май, ще се разгледа предложението на заместник-кмета по Финанси – Илия Кирчев, за актуализация на бюджета на Община Пловдив за 2020 г. Мотивите за исканата актуализация стъпват на несъбраните приходи през първите четири месеца от годината и на обща прогноза каква сума няма да постъпи в хазната.

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

Нашето становище е, че тази актуализация е преждевременна, тъй като прогнозата, която се прави, стъпва на изкривени изходни данни. На практика стъпва на наблюдения на приходите за 4 месеца, а в 2 от тях икономически живот де факто липсваше – сделките с недвижими имоти и МПС-та драстично намаляха, а оттам намаляха и приходите от данък придобиване, като в допълнение срокът за заплащане на данък с отстъпка бе удължен – вместо до 30 април, до 30 юни. Затова смятаме, че по-реална база за прогнози бихме имали към 30 юни и нашето предложение е актуализация на бюджета да се направи тогава.

Изразяваме своите опасения, че това предложение отрязва предварително средства, които няма да се възстановят, ако прогнозата за размера на неизпълнение на приходите се окаже грешна. Поради това отрязване обаче, ще се лишим от важни за града ни дейности и обекти:

1. Отнемат се близо 480 000 лв. от дейности по Културата – 150 000 лв. за „Проектиране и адаптиране на кино Космос” и близо 330 000 лв., предвидени за културни прояви през 2020 г. Възстановяването на Кино Космос е необходимост, за която от години се застъпваме и настояваме – едно пространство за културни събития, което пловдивчани отдавна чакат и няма как да приемем отлагането му за пореден път за неясно кога в бъдещето. Средствата в размер на 330 000 лв., които се отрязват от културни прояви са поредното посегателство над културата. На предходната сесия бе отрязана сума от 70 800 лв. от Културния календар и пренасочена извън дейност Култура, а с новото предложение сумата ще стане 400 000 лв. Застъпваме позицията, че средствата, които няма да се използват за културни събития, които няма да се състоят, следва да останат за дейности по културата, а не с тях да се запушва дупка по несъбрани данъци. Систематичното орязване на бюджета за култура в гр.Пловдив, бъркането в тази „касичка”, всеки път когато потрябват пари и неразбирането на ролята на културата в едно общество е потресаващо – управлението в Пловдив ще стане за срам с гаврата над културната общност. Затова ние от Демократична България ще подготвим конкретно предложение по актуализацията на бюджета, за да запазим тези средства за култура.

2. Крайно неприемливо е замразяване на поръчката за строеж на детска градина в район „Южен”, като средствата за нея се пренасочат към реконструкция на ул. Даме Груев. Това предложение дори не е толкова обвързано с мотивите за актуализация на бюджета, а е разместване на средства без ясна обосновка. Смятаме, че това разместване не следва да се прави, тъй като не само район Южен, а целият град има нужда от повече детски градини, които да покрият недостига на места за децата ни, а още по-добре и за възможност за създаване на групи от по-малко на брой деца.

Освен че се прави прогноза при изкривена изходна информация, съществен недостатък на тази актуализация е и непосочването на реализирани икономии от издръжка на общината и нейните структури и звена. За двата месеца на извънредното положение поради спиране дейността на  например музеи, галерии и други, са реализирани икономии от разходи за вода, горива и енергия, а поради забраната за пътуване – от разходи за командировки.

В предложената актуализация липсва една смела стъпка, за която настояваме отдавна - съкращаване на щата и съответното намаляване на разходите за общински служители и администрация. Сега е моментът да се направи първата крачка към реформа на досегашния модел. Сега е моментът за трансформация на голямата и раздута партийна администрация в малка, компактна и професионална, където можещите и знаещите да израстват.

На основание всичко гореизложено групата на Демократична България няма да подкрепи актуализация на бюджета в предложения вид