"Демократична България" в Пловдив сезира Областния управител

Йордан Иванов
6.3.2024
19.4.2021
"Демократична България" в Пловдив сезира Областния управител
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Съветниците от "Демократична България" са на мнение, че прехвърлянето към ОИ „Старинен Пловдив“ на държавни средства, отпуснати целево за Регионалния археологически музей, е незаконосъобразно.

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

С писмо до Областния управител Веселина Александрова, Веселка Христамян, Добромира Костова и Йордан Иванов настояват за проверка за законосъобразност на решението на Общинския съвет от 16.04.2021г., с което са утвърдени разходите за заплати по месеци в заведенията и дейностите по бюджета на Община Пловдив за 2021 г.

На последната сесия на съвета зам.-кметът по финанси Величко Родопски цитира писмо от министъра на културата от 25 март т.г., по силата на което за Регионалния археологически музей се предвиждат средства от държавата за заплати за допълнителни 20 щатни бройки служители. С увеличения брой служители музеят следва да осъществява опазване на недвижимата археологическа културна ценност Епископската базилика на Филипопол, както и други научни, образователни и туристически дейности, свързани с нея.

Председателят на групата на ГЕРБ – Йордан Илиев, поиска почивка, след която отправи предложение: „Тези 20 бройки да не се дават на Археологическия музей, а да бъдат дадени за управление и разпореждане на ОИ Старинен Пловдив.“

С мнозинство това предложение се прие, въпреки изложени доводи от страна на Демократична България в противоположна посока.

В писмото си до Областния управител съветниците обръщат внимание върху различния начин на финансиране на регионалните музеи и общинските културни институти и посочват, че е незаконосъобразно средства от държавата, постъпили целево към държавно финансиран музей, да се прехвърлят с решение на Общински съвет към общински културен институт, финансиран от бюджета на общината.

Нещо повече: средствата са целеви – за управление на Епископската базилика на Филипопол, която съгласно решение на Министерския съвет на основа на Закона за културното наследство се управлява от Регионалния археологически музей, а ОИ „Старинен Пловдив“ не разполага с права за управление на този обект.

Съветниците настояват Областният управител да обърне внимание на решението и преписката към него и да върне решението за ново разглеждане или да оспори същото пред съда, каквито са правомощията му според Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

Факсимиле от писмо на Министерството на културата, в което ясно се казва, че средства или щатни бройки в културен институт, субсидирани от държавата, не могат да се пренасочват.