"Демократична България" в помощ на бизнеса: Общината да върне такса смет на туристическия бранш

Йордан Иванов
6.11.2020
15.4.2021
"Демократична България" в помощ на бизнеса: Общината да върне такса смет на туристическия бранш
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Мярката трябва да важи до края на март 2021 г.

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

Община Пловдив да възстанови плащанията за такса смет на фирмите от туристическия бранш, които принудително не работеха заради пандемията от коронавирус. Предложението в помощ на един от най-пострадалите браншове внесоха общинските съветници от "Демократична България". Мярката да важи за тези, чиято дейност бе спряна от държавата след 13 март 2020 г. до края на годината, както и за принудително затворените в периода от началото на 2021 г. до отмяната на ограниченията.

Според проекта на решение мярката трябва да важи до края на март 2021 г. Предложението е засегнатите фирми - хотели, ресторанти, заведения на открито и закрито - да подават молба за освобождаване от таксата за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъци до кмета на общината, като в замяна депозират документи - отчети на касовите апарати преди и след въвеждане на противоепидемичните мерки, данни за изплатените работни заплати в различните периоди на пандемията, данни за покупко-продажби, отпуски и отработени дни.

Съветниците от "Демократична България" припомнят, че такса смет се плаща предварително или едновременно с предоставяната от общината услуга по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъци, но при спряна работа фирмите логично не са получавали услуга, която са заплатили. Събраните от такса смет пари не могат да се изразходват за други дейности, затова е логично браншът да си ги получи обратно.

Като остатък от 2020 г. в проектобюджета за 2021 г. по това перо са записани над 500 000 лв. и няма да е трудно да се изчисли какви суми на кои компании следва да се възстановят при подаване на молба до кмета, мотивират се съветниците от ДБ.