Денят на Европа е ден за размисъл, ден, в който да се откъснем от мисленето за Европейския съюз като каса за европари

ДСБ
6.11.2020
9.5.2017
Денят на Европа е ден за размисъл, ден, в който да се откъснем от мисленето за Европейския съюз като каса за европари
Автор на статията
ДСБ
Последвайте автора

Уважаеми съграждани,Скъпи приятели и колеги,На 9 май 1950 г. френският Mинистър на външните работи Робер Шуман произнася Декларацията „Шуман”, с която предлага създаването на Европейската общност за въглища и стомана между шест държави от Западна Европа. С това той поставя началото на процеса на европейската интеграция след Втората световна война (1939-1945), като основна цел е затвърждаването на мира и поощряването на благоденствието на народите в Европа.

МАТЕРИАЛ ЗА:
ДСБ
СПОДЕЛЕТЕ

Шестдесет и седем години по-късно ние вече живеем в една Общност (Европейския съюз) от 28 държави, която преживя и преживява изпитанията на поредица кризи от икономическо и политическо естество. Една Европа, която продължава да има за цел да насърчава мира и добруването на народите, да развива ценностите на демокрацията, свободата, равенството, правовата държава и зачитането на човешкото достойнство.

Днес в условията на бушуващите конфликти в Украйна и Сирия, в условията на разрастващия се страх от терор и засилващата се ксенофобия, цивилизационният модел на нашия Европейския съюз е изправен пред едно предизвикателство, което поставя под въпрос неговите принципни основи. Като европейски граждани, ние стоим пред дилемата дали желаем да прибегнем към егоистичните способи на националния протекционизъм, или сме готови да отговорим на заплахите за нашите свободи и сигурност с повече интеграция, повече Европа, която с единен глас да защитава интереса на всяка държава членка, на всеки свой гражданин.

Денят на Европа е ден за размисъл, ден, в който да се откъснем от мисленето за Европейския съюз като каса, изчерпваща значението си за страната ни с разходването на европейските структурни и инвестиционни фондове, и като източник на доходи, който се е провалил в задачата си – по неведоми пътища да повдигне индивидуалния доход на всеки от нас за кратки срокове. Нека днес си спомним, че Европейският съюз е Съюз на ценности като равенство, демокрация, зачитане на човешкото достойнство, върховенство на закона и правосъдие, които са основата за нашия по-добър съвместен живот.

Ние от ДСБ Пловдив ви пожелаваме честит ден на Европа!

Автор на текста: Йоно Чепилски, член на ДСБ Пловдив