Големи аванси или големи индексации, или и двете?

Йордан Иванов
2.12.2021
25.1.2024
Големи аванси или големи индексации, или и двете?
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Получили ли са определени строителни фирми ГОЛЕМИ АВАНСИ преди да поискат индексиране на цените по договорите им с държавата?

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

Продължавам темата с платените на строителни фирми индексации по договори от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, за която ви разказах преди седмици.

Освен изплатената сума от МРРБ на стойност 251 милиона, има и един висящ въпрос, който пряко касае необходимостта от заплащане на индексациите. Получили ли са определени фирми ГОЛЕМИ АВАНСИ преди да поискат индексиране на цените? Ако някоя строителна компания е получила голям аванс, който ѝ позволява да придобие всички материали, необходими за изпълнението на договора, то няма нито една причина по-късно да се плаща индексация на договорите. Тази информация настоявам да стане публична и ясна.

Затова с колегата ми Ивайло Мирчев искаме от министъра на регионалното развитие и благоустройство да ни даде пълна информация за платените авансови суми по договорите, по които има платени и индексации. Публичността и прозрачността е най-големият лек на всеки един обществен процес.  

Аз вярвам, че ако въобще е имало някакъв смисъл от тези индексации, то днес е налице дефлация на материалите и индексирането трябва да бъде премахнато въобще от закона, което е и причината в най-скоро време да внеса Законопроект за премахване на индексациите занапред.