Какво е децентрализация и защо е важна тя?

Йордан Иванов
2.12.2021
24.3.2023
Какво е децентрализация и защо е важна тя?
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Децентрализацията означава власт по-близо до хората, а оттам и повече отговорност на същата тази власт.

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

Прозрачност на публичните дела и децентрализация на местната власт - това са две от личните ми каузи от първия ден, в който се занимавам с политика. Прозрачността е задължителен елемент от всяка демократична власт. Децентрализацията означава власт по-близо до хората, а оттам и повече отговорност на същата тази власт.

Защо е важна децентрализацията и какво всъщност означава тя?

Чрез децентрализация Вие ще можете да търсите отговорност от кмета на Вашия град, район или село. Сега това е невъзможно, защото кметовете просто казват: „Нямам пари, трябва от София да дадат“ – и са прави. А отговорният министър, който трябва да даде парите, е достатъчно далеч от Вас, за да не можете физически да го срещнете и да му потърсите сметка. От поне две десетилетия в България единствено по времето на кабинета „Петков“ парите за общините не се разпределяха по партиен признак, а така, че да достигнат до най-много хора. В общините трябва да остава процент от данъците, които всички ние плащаме, за да може парите ни да се разходват от собствените ни кметове, а ние да ги държим отговорни, когато злоупотребяват. За да не ни е страх кой ще дойде на власт и как ще реши да използва парите ни и колко ще отдели за града, селото и района ни.

Къде е големият проблем?

Авторитарната структура на публични финанси, която е изградена изцяло по съветски и руски модел, руши идеята за самоуправление. Европейският модел за демократично общество предвижда силни и независими местни общности, които сами могат да дефинират своите проблеми и да решат кои от тях точно да разрешат с обществени средства. Европейският модел за демократично общество НЕ предвижда избрани от хората кметове да се молят на партийно назначени министри за парите на гражданите си. Нещо повече – схващането, че някой от София може да каже в кой град кой проблем трябва да се разреши с парите именно на жителите на въпросното населено място, е абсурдно. България има огромен проблем с всесилието на централната власт - тя е прекалено „голяма“, а местната власт е прекалено зависима.

Какво може да се направи незабавно?

Без да бъде увеличавана общата данъчна тежест, 2 процентни пункта от данъка върху доходите на физическите лица (ДДФЛ) могат да остават в българските общини. Това е първа крачка към децентрализация, която може да бъде направена незабавно. 2 процентни пункта от ДДФЛ покриват годишния финансов недостиг на българските общини за вменените им със закон задължения, за които обаче нямат осигурени от централната власт пари. Това са над 300 млн. лв.

Какво може да се направи средносрочно?

Въпросните 2 процентни пункта от ДДФЛ трябва да се превърнат в местен данък, отново без да бъде увеличавана общата данъчна тежест, с възможност общинските съвети да определят размера му – не повече от 2%. Това реално ще доведе до конкуриращи се общини и съживяване на цели региони в страната. По отношение на мерките в средносрочен план стои разговорът за второто ниво на местното самоуправление, което реално да изземе част от правомощията на централната власт в сферата на социалните услуги, образованието и здравеопазването. Това реално ще приближи институцията, която предоставя услугите, до гражданите, които ги получават. Това ще промени качествено услугите. Централната власт ще бъде разтоварена от неприсъщите ѝ към момента функции да разрешава проблеми по села и паланки, и ще може да следи за стратегическото развитие на цели сектори.

Всичко това е част от Европейската харта за местно самоуправление, която България е подписала, но не спазва. Това е моя кауза в политиката и ще продължа да я преследвам.