Къде в Пловдив се строи? Нямате достъп до тази информация

Йордан Иванов
6.11.2020
18.1.2021
Къде в Пловдив се строи? Нямате достъп до тази информация
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Прозрачност. Прозрачност при управлението. Това е нужно, за да се краде по-малко. Това е нужно, за да се изпълнява общественият договор. Неразривна част от него е всеки български гражданин да знае къде отива всеки един лев от данъците, които плаща. Ако хората са удоволетворени как властите харчат парите, и събираемостта се повишава, и доверието във властта расте. И само тогава можем да твърдим, че общественият договор се спазва.

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

Пловдивчани трябва да знаят и какво се случва с общинското имущество, как се застроява градът ни, какви решения взима администрацията и защо.

Спазват ли избраните да управляват община Пловдив частта от обществения договор за прозрачност и отчет? Краткият отговор е не съвсем. По-дългият – общината не поддържа редовно основни публични регистри, до които гражданите трябва да имат достъп. Винаги. Често пъти и по закон.

Прегледът на регистрите в сайта на община Пловдив към края на 2020 г. показва следната картинка:

- Публичен регистър на разпоредителните сделки (задължителен според Закона за общинската собственост).

Последната информация, въведена в регистъра на сделките, е от 7.11.2019. С други думи - откакто Здравко Димитров е кмет, не е актуализирана информацията. Не е имало разпоредителни сделки с общински имоти ли? Само в дневния ред на заседанието на Общинския съвет за 21 декември има 20-ина решения за продажба на общински имоти. Колко ли са от ноември 2019 г. досега? Линк към регистъра -https://bit.ly/38cGOYO

Три са регистрите, които общината е длъжна да поддържа и засягат градоустройството на Пловдив – как се развива градът ни и в каква среда ще живеем.

Регистър на ПУП (подробен устройствен план) - последният качен ПУП е от декември 2019 г. Линк - https://bit.ly/3afQX9X

Регистър на разрешенията за строеж - последното издадено разрешение за строеж в Пловдив - според този регистър - е от декември 2019 г. и даже не съдържа информация за самото решение. Останалите записи са по-стари. Линк -https://bit.ly/3mkato1

Регистър на въведените в експлоатация строежи - последният публикуван документ също е от декември 2019 г. Линк - https://bit.ly/34djWrd

Ще си каже човек, че в Пловдив в последната вече повече от година, колкото измина от местните избори, не е взето нито едно градоустройствено решение. Това, разбира се, няма как да е вярно.

И други регистри, които следва да дадат информация на гражданите за случващото се в града, в който живеят и в който плащат данъци и такси, са с подобен статус.

Регистър на общинските предприятия - информацията не е актуализирана от февруари 2020 г. Линк - https://bit.ly/37laRyv

Регистър на разрешенията за удължено работно време – този регистър практически не съществува – няма никаква качена информация, нито един запис, нито едно решение. Линк - https://bit.ly/38cI8uK

Регистър за сгради в режим на етажна собственост и регистър на сдруженията – в таблиците за шестте района на Пловдив, които са достъпни, сравнително по-нова информация за последната година има само за район “Централен”. Но районите на Пловдив са шест. Линк - https://bit.ly/3nqv6QP

Регистър на НПО - откакто Здравко Димитров е станал кмет, регистърът не е актуализиран – последното му обновление е от 11.09.2019 г. Линк - https://bit.ly/3r3bSCX

Прави впечатление, че в немалко от случаите регистрите не се поддържат, откакто Здравко Димитров бе избран за кмет. А оттогава мина повече година. Той, като избран да управлява града и администрацията му с гласовете на пловдивчани, трябва да поеме лична отговорност и да разреши този проблем в най-кратки срокове.