Координационен център Пловдив - Украйна заработи в помощ на украинците, бягащи от войната

Йордан Иванов
6.11.2020
2.3.2022
Координационен център Пловдив - Украйна заработи в помощ на украинците, бягащи от войната
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

В Областната администрация се събира всичката налична информация за ресурси и дарения, синхронизира се работата на местни власти, институции , неправителствения сектор и бизнес организациите. Номерът на денонощната телефонна линия за връзка с Центъра е 032/ 605-550

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

Координационен център Пловдив – Украйна започна работа в Областната администрация на Пловдив област.

Центърът синхронизира работата на местните власти, регионалните държавни органи и неправителствени организации, за да може да бъде оказана навременна и пълноценна помощ и подкрепа на украинските граждани, бягащи от войната, които пристигат на територията на област Пловдив.

Номерът на денонощната телефонна линия за връзка с Центъра е 032/ 605-550

Имейл адресът за информация и въпроси към Центъра е oa@pd.government.bg.

Центърът събира и предоставя информация за всички възможни ресурси за настаняване на украински граждани, ще подкрепя кампанията на Българския червен кръст (БЧК) за хуманитарна помощ, ще координира действия, свързани с уреждане на трудови правоотношения на украински граждани, съгласно начина им на пребиваване на територията на Република България, ще поддържа връзка с институциите в образователната система, осигуряване на работни места и др.

Работа на Координационен център Пловдив - Украйна в различните сфери:

Ресурси за настаняване:

Ежеседмично ще бъдат събирани и обновявани данни за ресурсите за настаняване на украински граждани. Информация ще бъде събирана от БЧК - за предоставените частни домове за настаняване, от всички общини на територията на Пловдив област, от други организации и граждани, желаещи да помогнат. Всичко това ще бъде съхранявано в Координационния център и ще бъде предоставено при необходимост.

Трудови правоотношения:

Инспекцията по труда, заедно с Областната администрация, ще оказват пълна институционална подкрепа както на пристигналите в областта украински граждани в нужда, така и на пловдивския бизнес, за да може законно тези хора да бъдат въведени в пазара на труда.

Образование:

Директорът на Регионалния инспекторат по образование Антоанета Пакова поема ангажимента да гарантира, че няма да има дете на територията на областта, независимо от статута му на пребиваване и от това дали говори български език или не, което да не бъде въведено в българската образователна система.

Бизнес:

Координационният център ще работи в тясно сътрудничество с "Тракия икономическа зона“ и „Бизнесът за Пловдив“, откъдето вече са и осигурени 100 работни места с възможност за настаняване за граждани от Украйна.

Кампания на Български Червен кръст - Пловдив:

На ул. „Стойчо Мушанов“ 48 ще бъдат събирани дарения за украински граждани. Ще се приемат единствено нови дрехи и обувки, спално бельо и завивки, които компромисно могат да бъдат и използвани при условие, че са добре хигиенизирани, всякакви хигиенни материали, палатки, отоплителни уреди, фенери и генератори. БЧК има пълна готовност след събирането и пакетирането на даренията да ги изпрати до нужните точки в Украйна. На този етап няма необходимост от събиране на хранителни продукти, затова и организацията не ги приема, но има готовност за старт на кампания, ако се наложи.

Има осигурена в координация с Центъра Пловдив-Украйна възможност за психологическа подкрепа на телефонен номер 0800 114 66.

Средства могат да бъдат дарени чрез SMS до номер 1466 (цена 1 лв.) към всички мобилни оператори.

Разкрита е и дарителска сметка на БЧК за пострадалите от кризата в Украйна:

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BG23UNCR76301077778563

UNCRBGSF

Здравеопазване:

В УМБАЛ „Пловдив“ АД Пловдив има разкрити 50 легла за възрастни и 10 за детско и неонатологично лечение, които ще бъдат напълно безплатни за оказване на медицинска помощ и лечение на украински граждани. УМБАЛ „Св. Георги“ също е в готовност да разкрива легла при необходимост.

Служби за сигурност:

Структурите на службите за сигурност са в готовност да предоставят логистична, транспортна и всякакъв вид подкрепа, съгласно компетенциите им.

Координационен център Пловдив – Украйна ще работи в синхрон с Министерския съвет и политиките на национално ниво. Цялата събрана информация ще бъде изпращана поне веднъж седмично както към Министерския съвет, за да има яснота за наличните ресурси за помощ, така и към Центъра за бесарабски българи и община Болград, Украйна.