Къртят скали от Младежкия хълм, за да преминават бетоновози. Планират и сеч на дървета, които пречат на техниката.

Йордан Иванов
6.11.2020
14.11.2020
Къртят скали от Младежкия хълм, за да преминават бетоновози. Планират и сеч на дървета, които пречат на техниката.
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Знаете ли къде е ул. Велбъжд? Това е последната улица в подножието на Джендем тепе от северната му страна. Малка, тясна улица, която едно време е построена с труда и финансите изцяло на собствениците на къщите по нея. Това е последната улица на Младежкия хълм от северната му страна (от към ТЕТ-а). Едно време, когато са строили къщите по тази улица, бетонът и железата са били пренасяни или на ръка, или по лента, устроена за това.

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ


Какво се случва днес там, на Джендем тепе?

В качеството ми на общински съветник бях сиганализиран от граждани за това, че се къртят скалите на младежкия хълм, за да преминат бетоновозите по тясната улица Велбъжд. А също така се планира и сеч на дървета. Тази сутрин незабавно отидох на място, за да се запозная със случая. Какво видях с очите си и какво чух от живущите в кварталчето:

1. ИЗКЪРТЕНИ СКАЛИ и старо стълбище по тясната улица - В края на късата, кипра и малка уличка Велбъжд (Велбужд по регистър на общината) се строи жилищна сграда. Видно от снимковия материал, част от скалите на младежкия хълм са изкъртени с цел преминаване на бетоновози - по данни на живущите в района, това се е случило вчера. Едновременно с това, е изкъртено и старо каменно стълбище на необитаема къща, защото отново е пречило на камионите да достъпят строителния обект.

изкъртените скали
скалата, която е пречила
унищожено старо стълбище

2. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СРУТВАНЕ НА УЛИЦАТА - Наред с изкъртените скали, преминаването на бетоновози по улицата е сериозен проблем, тъй като по голямата част от улицата от северната страна няма подпорни стени. Това застрашава както съществуването въобще на самата улица, така и всички постройки под нея, които са десет стари къщи. Ако бъде застрашено здравето на хората, кой по-точно ще бъде отговорен?

Улицата няма подпорни стени

3. СЕЧ в района на тепето - Планира се изсичане на дървета - вчера от една страна е имало екип на паркове и градини, а от друга представители на инвеститора, които са планирали сеч на дървета, за да може да се осигури преминаване на строителна техника до строителния обект.

Местните твърдят, че дърветата пречат на стрителната техника и се планира премахването им

4. ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНАТА И ОБРАТНАТА ВОДА е възможно да бъде КОМПРОМЕТИРАНА - улица Велбъжд е правена от местните преди десетки години и не е предвидена като съоръжение, през което да минава строителна техника. Това е и причината правата и обратната вода да се намират на 40 сантиметра под пътната настилка. При преминаване на тежка техника, шансът за компрометиране на канализацията и питейната вода е съвсем реален.


Сигнализирам кмета на гр. Пловдив @Здравко Димитров, като го призовавам незабавно да изпрати проверка. След която:

- Да се предприемат мерки опазващите здравето на хората, Джендем тепе и инфраструктурата в района (улицата, канализацията и питейната вода);

- Да се даде публична информация в строителната документация как е описано осъществяването на доставката на материали?;

- Ако е описано, че камиони ще минават по ул. Велбъжд, кой е одобрил тези строителни книжа?

- Ако не е описано това, кога и как ще бъдат санкционирани виновните?  

Зная, че пренасянето по алтернативи методи на строителни материали е скъпо и времеемко, но зная и, че щом са го правили преди 40 години, за да опазят тепето, могат да го направят и сега.

Зная и че това оскъпява стойността на инвестицията, но това е и цената да живееш на тепето в гр. Пловдив.