Обещано - изпълнено! Окончателно Общинският съвет одобри нашите искания за прозрачност

Йордан Иванов
6.11.2020
9.7.2020
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Вие ни гласувахте доверие на изборите след конкретни обещания от нас. За нас това е отговорност. Ние днес казваме на Вас и всички пловдивчани, че след наши предложения Общинският съвет прие нашите искания:

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

Приятели,

Вие ни гласувахте доверие на изборите след конкретни обещания от нас. За нас това е отговорност. Ние днес казваме на Вас и всички пловдивчани, че след наши предложения Общинският съвет прие нашите искания:

- Пълна прозрачност на решенията - всяко решение на Общинския съвет ще бъде поименно с информация на сайта на общината кой съветник как е гласувал по всяка точка от дневния ред;
- Сесиите на Общинския съвет ще се излъчват на живо;
- Създаваме публичен регистър на питанията на кмета - всеки пловдивчанин ще има достъп до всички питания до кмета и получените отговори.

Благодарим Ви за доверието. Продължаваме напред по нашата програма и дадените обещания!