ОбС Пловдив крие съветниците, които бламираха петицията за прозрачност

Йордан Иванов
6.11.2020
30.8.2016
ОбС Пловдив крие съветниците, които бламираха петицията за прозрачност
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Приятели, след като ОбС Пловдив бламира петицията за прозрачност, редица хора ми писаха да предприема необходимите действия, за да се осветли кои са общинските съветници, гласували за това псевдо решение, което имитира прозрачност. Приех за разумно това предложение и предприех конкретни стъпки и действия - на 16.08.2016 г. изисках по реда на ЗДОИ официална информация кои общински съветници са подкрепили тази имитация на прозрачност. Ето и конкретния текст на това, което поисках от администрацията на ОбС: " Справка за начина на гласуване на всеки един общински съветник в ОбС Пловдив по решение № 385, взето с протокол № 14 от 02.08.2016 г.".

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

13 дни по-късно, на 29.08.2016 г., ОбС ми отговори, че не мога да получа тази информация, защото никой не бил предложил гласуването да бъде поименно. Ето и конкретния текст на отговора към мен:  

Отговорът е ясен - ОбС Пловдив крие хората, подкрепили бламирането на петицията. Ние няма да разберем кои са тези 44 съветника, подкрепили тази имитация на прозрачност.

Тази ситуация, обаче, поставя 2 съществени въпроса:
1. Как е възможно хората да не могат да бъдат информирани за това как са гласували общинските съветници в зала?
2. До кога ОбС Пловдив ще функционира на тъмно и апокрифно? Припомням двете искания на петицията:
- Заседанията да се излъчват на живо на страницата на общината;
- На страницата на общината да се качва пълна информация за това кое решение как е гласувано от всеки съветник (когато закона не забранява това).
С това мое заявление по ЗДОИ, аз реално се сблъсках челно с проблем, който второто искане на петицията иска да разреши. Избирателите в Пловдив имат право да знаят как са гласували съветниците, на които са дали гласа си. Но ние не знаем.

Нека е ясно на всички, че аз от тази битка няма да се откажа. Битката за прозрачност е битка за открити, отворени и работещи в интерес на гражданите институции.
Не може, не трябва и няма да приема ОбС Пловдив да функционира апокрифно.