ОП Околна Среда на последно място по разплатени средства от Европа

Йордан Иванов
7.3.2020
7.8.2015
ОП Околна Среда на последно място по разплатени средства от Европа
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Към края на месец юни тази година ОПОС (Оперативна Програма Околна Среда) е на последно място по разплатени средства от Европа. При договорено финансиране от страна на ЕС за целия период на стойност 1 466 425 481 €, 6 месеца преди крайния срок за отчитане на цялата програма ЕК е разплатила 875 326 629 €, което се равнява приблизително на 60% от общия ангажимент към Европа.

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

Тук е редно да се върнем малко назад и наистина да признаем, че това беше една от най-трудните програми през изминалия период. Това е така, поради няколко причини:

- естеството на програмата предполагаше мащабни строителни проекти, които са времеемки;

- проектите бяха тежки за контрол, заради мащаба им;

- проектите по тази програма предвиждаха големи обществени поръчки, които отнемат много време;

Проблема: Това, разбира се, в никакъв случай не е оправдание за ниските нива на разплащания от ЕК към България. Напротив. Има нещо силно обезпокоително, защото Управляващият Орган вече е разплатил на бенефициентите суми на стойност 1 542 913 697 €. При условие че самоучастието на българската държава е приблизително 20% от програмата, ЕК трябва да разплати 1 234 330 957 € от вече разплатените средства от българската държава към бенефициентите. А е разплатила само 875 326 629 €.

Въпроса: Остава въпроса защо не е разплатила останалите 359 004 328 €. За съжаление, нямаме никакъв достъп до тази информация. Дали има просто процедурни забавяния или дали има допуснати основни грешки при управлението на програмата не знаем.