Ослушване за близо 5 млн. лв. без ДДС!

Йордан Иванов
6.11.2020
11.5.2021
Ослушване за близо 5 млн. лв. без ДДС!
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Какво е нужно да се стори за правилното почистване на коритото на р. Марица? Ще спрем и тази далавера на кмета и казваме как нещата следва да се случват. И винаги ще правим това.

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

Агенцията за обществени поръчки попари кмета на Пловдив, като констатира, че не е налице „неотложност“, зад която Здравко Димитров беше замаскирал даването на близо 5 млн. лв. без ДДС на строителна фирма БЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА и БЕЗ ПРОЗРАЧНА ПРОЦЕДУРА за почистването на коритото на р. Марица. Сега ръководството на общината се ослушва и не прекратява процедурата. Ние призоваваме това да се случи НЕЗАБАВНО.

Какво е нужно да се стори за правилното почистване на коритото на р. Марица?

Нашата роля на опозиция е отвъд това просто да спираме кражбите, а искаме полезност в обществените дела. Затова нека е ясно какво общината трябва да стори, ако иска наистина да почисти коритото на реката, а не просто да захлеби някое търговско дружество, което иска да изнася инертни материали:

Подробно задание за проект и с какво трябва да бъде съобразено

На първо място трябва да забравим за процедурата “инженеринг”. Инженерингът е процедура, при която строителят сам проектира и в голяма степен предопределя работата, която сам ще свърши. Идеята, че с инженеринг може да свършиш качествено тази задача е антитеза. Инженерингът може да бъде полезен в други случаи, но в случая със сигурност би бил вреден.

Необходимо е подробно техническо задание за изготвянето на адекватен проект. В заданието следва да се очертаят зоните Натура 2000, тъй като в коритото на реката на територията на община Пловдив те са няколко.

На следващо място е нужно, съгласувано с еколозите и неправителствените организации, да се проучат дърветата, на които гнездят птици и да бъдат маркирани. Те не трябва да се пипат.

На трето място стои сериозно въпросът с мостовете. Трябва да се вземе предвид, че всички мостове на реката са с плоско фундиране, т.е. колоните опират на дъното на реката. Само новият мост на Герджика, построен през 2010 година, е с дълбоко фундиране - т.е. колоните са фундирани дълбоко под дъното на реката. Това изисква специални прагове след всеки мост, за да не се отмият фундаментите и колоната да не остане във въздуха.

На четвърто място - инертните материали! От реката е забранено да се изваждат инертни материали - именно за да не се нарушат фундаментите на мостовете. Освен това има строго определен наклон на речното дъно. При по-голям наклон се отмива наносът, а при по-малък се натрупват наноси. И двата варианта са лоши. Кюнето на реката (това е основният канал) не бива да бъде право, а трябва да се предвидят завои, за да може течението на реката да се успокоява. Изгребаният инертен материал се натрупва покрай бреговете, за да се укрепят.

Така може да изброим още множество щрихи, но затова има специалисти еколози, хидроинженери, мостови строители, неправителствени организации и редица други хора със сериозна компетенция. Но някой трябва да ги потърси. И то да ги потърси на етап подготовка на техническо задание, а не за да се спасява поредната криза.

Съгласуване на проектите

Проектът задължително се съгласува с Басейнова дирекция и РИОСВ. Зоните Натура 2000 се съгласуват с експертния съвет на МОСВ. Този процес отнема близо година. Как въобще кметът си е представял, че на инженеринг ще изготви, съгласува проекта и извърши СМР за почистване на Марица за 12 месеца?

СМР и отговорност

След готов проект, адекватно задание за строителство и възлагане, следва стриктният и безкомпромисен контрол при изпълнението. Разбира се, отговорността за това е на кмета, но е странно, че със скандалната поръчка за директно договаряне се беше ангажирал зам.-кметът по финанси,, а не зам.-кметът по екология. При изхарчени 2,5 млн. лв. с ДДС за почистване през 2009 г. (след изготвен подробен проект), откровено не разбирам как сега бе определена сумата от 6 млн. лв. с ДДС , което е почти 1 млн. лв. на километър.  Направо все едно ще строим булевард с цялата подземна инфраструктура.

Ще спрем и тази далавера на кмета, а сега казваме как нещата следва да се случват правилно. И винаги ще правим това.