Осветляваме работата на всички 265 общини в страната

Йордан Иванов
6.3.2024
17.1.2024
Осветляваме работата на всички 265 общини в страната
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Местната власт е най-близо до хора и ние трябва да я усещаме като такава. Тя трябва да е по-прозрачна и достъпна за всеки гражданин.

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

Причината да бъда част от Народното събрание и политическия живот в страната е полезността, която създаваме за всеки един гражданин. За да бъдат институциите полезни, те трябва да бъдат прозрачни в своята работа. Затова се радвам, че усилията ни дава резултати и че изсветлихме работата на 265-те общински съвети в страната.

Местна власт, в която ние, гражданите, да можем лесно и отблизо да следим работата на общинските съвети и на тези, които сме избрали да ни представляват. Това предвиждат промените в Закона за местното самоуправление, които предложих от името на парламентарната ни група. Те бяха приети днес и включват по-голяма прозрачност и по-достъпна до нас местна власт защото:

Прекратяват „заседанията на тъмно“

-Всички общински съвети в цялата страна ще излъчват заседанията си на живо на страницата на общината – до момента не беше така и това пречеше на прозрачността на взимане на решения в местните парламенти.

Материалите за общинските сесии и дневният ред ще бъдат предварително обявявани на страницата на общината

-Всеки един от нас ще може да се информира какво ще бъде гласувано на предстоящата сесия. Достъпни за нас ще бъдат и документите към предложенията за решения, до които достъп към момента имат само общинските съветници.

Работата на комисиите в Общинския съвет също става прозрачна

-И заседанията на комисиите в местните парламенти ще се излъчват пряко на страницата на общината, а гражданите ще имат достъп и до документите, които се разглеждат в комисиите.

Въпросите към кметската администрация и получените отговори ще бъдат публични.

-Ще бъде създаден регистър, достъпен за гражданите по всяко време. В него ще бъдат съхранявани всички питания към кмета на общината и неговите заместници, както и дадените от тях отговори.