Подайте Вашите предложения и забележки за културния календар на Пловдив

Йордан Иванов
6.11.2020
8.1.2020
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Приятели, обещанията се дават, за да се изпълняват. ПОДАЙТЕ ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ПЛОВДИВ, А АЗ ЩЕ ГИ ПРЕДЛОЖА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ. Преди година обещах повече прозрачност и диалогичност и днес се боря за това.Като общински съветник получих културния календар на града ни, който ще се разглежда на сесията другата седмица - 16.01.2020 г.

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

ЛИНК КЪМ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

Призовавам Ви да го погледнете, да го споделите на приятели и експерти в сферата, за да може заедно да оформим дискусия под поста ми във фейсбук (линк - https://www.facebook.com/yordanivanovcom/posts/148...) , където да се обединим около следните неща:

1. Какви конкретно изменения да предложа като общински съветник от името на всички нас на следващата сесия?
2. Кои дейности са със завишени цени и според Вас на каква стойност трябва да бъдат и защо?
3. Кои още събития считате, че трябва да бъдат включени в календара?

Моля под поста във фейсбук да оформим ЕДНОСЕДМИЧНА ГРАДИВНА ДИСКУСИЯ, КОЯТО ДА СТЪПВА НА РЕАЛНОСТИ, за да може на следващото заседание да отправя общите ни искания в залата на общински съвет от името на множество пловдивчани.

Благодаря предварително за Вашата активност!