"Морковът и тоягата" в общински съвет Пловдив

Йордан Иванов
6.11.2020
7.12.2015
"Морковът и тоягата" в общински съвет Пловдив
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

На 01.12.2015 г., в общински съвет Пловдив бе внесен проект за изменение на правилника за организацията и дейността му. Историята показва, че винаги когато има управление, което е формирано чрез широка коалиция, щата на съответната ръководена администрация (без значение дали говорим за Министерски Съвет или общински съвет) бива раздут и реформа в същата е почти невъзможна. В Пловдив ставаме свидетели на 2 абсурдни поправки, които ще направят така, че Пловдив ще бъде истински лидер в страната на база брой общински съветници с ръководни функции.

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

Промяна №1 в правилника (с един удар – два заека):

Към момента правилника за организацията и дейността на ОбС Пловдив предвижда той да има максимум 5 заместник-председатели. Ето и настоящият текст в правилника:  „Чл. 12. (1) Общинският съвет може да избере от състава си до петима заместник-председатели“.
Промяната на този член, която се предполага, че ще реши едновременно 2 проблема на местната власт, е със следният текст: „Всяка политически представителна група в Общинския съвет има право най-малко на един зам.-председател".

Когато казвам с един удар – два заека, имам предвид следните две обстоятелства, които ще бъдат разрешени в името на политическия конформизъм:
• Премахва се максимума на заместник-председателите на общински съвет като абсолютна стойност – т.е. няма никакви пречки председателският съвет да бъде от по 10 или 15 души;
• Дава се възможност на всяка група да има, забележете, най-малко по 1 заместник-председател на общински съвет. Т.е. една група от 4 общински съветника може да има 2-ма заместник-председатели на общински съвет. Това, разбира се, няма да се случи, защото видимо тази поправка е направена, за да може ПП ГЕРБ да си отвоюва двама или трима заместник-председатели на общинския съвет, щом същата тази партия решава да легитимира с този пост всяка една, дори и малка, група.

Промяна №2 в правилника (с един удар – отново два заека):

Правилника за дейността на Обс Пловдив предвиждаше до момента една политически представителна група да бъде образувана от най-малко 5 общински съветника. Ето и текста на въпросната разпоредба: „Чл.21 (2) Минималният брой за образуване на политически представителна група е петима общински съветници.“
Промяната на тази разпоредба ще направи така, че група да може да се образува вече от 3-ма общински съветници. Ето и текста на проекта за изменение: „Чл. 21, ал. 2 „петима" се заменя с „трима".

Отново правим промяна не на принципна основа, а промяна за някого. Кои са тук „двата заека“?:

  • Хората на „Кауза Пловдив“ ще могат да си направят група;
  • Хората на „Земеделски Съюз Александър Стамболийски“ също ще могат да си направят група, ако промените бъдат приети.

Сега помислете за тази поправка, съобразявайки Промяна №1, за която пиша по-горе. Двете поправки взети отново дават две възможности:

  • Бъдещите горепосочени две групи да си имат и по един заместник-председател на общински съвет;
  • Същите тези групи да си имат и по един секретар-сътрудник, който да подпомага работата на група. А тези възнаграждения се равняват на 80 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация.

Нека сега направим разрез на бъдещия председателски съвет на ОбС Пловдив:

В председателския съвет влиза „екс официо“ председателя на ОбС, след това прибавяме 2-ма заместник-председатели, които вероятно групата на ПП ГЕРБ ще си номинират като най-голяма група, и още 6 заместник-председатели на ОбС от 6-те останали групи. Т.е. ОбС Пловдив ще си има общо 9 ръководители. Или почти 20% от състава на ОбС ще бъдат заместник-председатели и председател на ОбС.

Каква е практиката в другите градове?

В столичен общински съвет има 1 председател и 5 заместник-председателя. Всичко това на 61 общински съветника, а не на 51.
В ОбС Бургас има 1 председател и 4 заместник-председателя. Всичко това на 51 общински съветника.
В ОбС Благоевград правилника предполага 1 председател и 4 заместник-председатели при общински съвет от 41 души.
А в гр. Пловдив почти 20% от състава на 51-членния ОбС са някакви ръководители, които пред имената си ще си сложат гордо ръководния пост.

Защо е всичко това?

Това е инженерен акт на политическа благодарност за получена подкрепа. Или за подкрепа, която ще бъде получена. Казвам това, защото видимо двете формации, заради които се правят тези промени, не подкрепиха на балотажа сегашния кмет. Напротив - резултати показаха, че те дадоха доверие на Атанасов. Това, без да му мислим много, може да заключим, че е "доверие в аванс" за подкрепата, която ще бъде получена в общински съвет. Необходима подкрепа, даваща независимост и свобода от хората с глас и позиции в общинския съвет.  

„Моркова и тоягата“

Нямайте абсолютно никакво съмнение, че ако някоя група не е послушна и „последователна“ в политическото си поведение, правилника ще бъде незабавно променен, като се вдигне бройката на нужните общински съветници за формиране на група или се премахне правото на заместник-председател на ОбС. До този момент, ще има мир и всички ще са на трапезата…президиума, извинете ме.

За принципите и добрата работа на ОбС

Индикирам за тези промени в правилника, защото не може да променяш правилници или каквито и да е документи, които трябва да функционират на принципна основа, заради някой.
Индикирам за тези промени, защото съм убеден, че добрата работа на ОбС не изисква 20% от състава му да бъде ръководни кадри.
Добрата работа на ОбС изисква всички решения, които се гласуват, да бъдат взети публично, да бъдат мотивирани с оглед интересите на пловдивчани, а не с оглед на нечий тесен партиен интерес.