Стига вече. Време е за дело за транспортния проект!

Йордан Иванов
6.3.2024
23.6.2020
Стига вече. Време е за дело за транспортния проект!
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

4 години се борихме община Пловдив да разкрие документите за транспортния проект и след продължителни дела ги осъдихме и разкрихме всички документи. КАКВО ВИДЯХМЕ В ДОКУМЕНТИТЕ?

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

4 години се борихме община Пловдив да разкрие документите за транспортния проект и след продължителни дела ги осъдихме и разкрихме всички документи.

КАКВО ВИДЯХМЕ В ДОКУМЕНТИТЕ?

1. ВИДЯХМЕ РЕЗИЛА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ.

С НАШИТЕ ПУБЛИЧНИ МИЛИОНИ община Пловдив си е закупила архаични машини с архаичен софтуер. Невъзможност за връщане на ресто и зареждане на картите по адекватен начин. Връзката с мобилни приложения напълно липсва.

2. ВИДЯХМЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА С ФИРМАТА ИЗПЪЛНИТЕЛ.

300000 човека в Пловдив знаят, че тази система никога не е функционирала. 300000 жители на Пловдив и още толкова туристи знаят, че протоколите са разписани, за да могат да бъдат платени парите, но системата НИКОГА не е функционирала.

3.ВИДЯХМЕ КАК НИ ЛЪЖАТ.

Лъгаха ни с токов удар. Лъгаха ни с проблем със свързаността към НАП. Лъгаха ни с кондукторите, които разваляли апаратите. Лъгаха ни, че били виновни превозвачите. Лъгаха ни за какво ли не.

5 пъти рязаха лентата на „успешния“ транспортен проект, с ясното съзнание, че той никога не е работил и знаейки, че така подписаните протоколи за добро изпълнение ще оставят транспортния проект в кома завинаги.

4. ВИДЯХМЕ НЕУСПЕШНИЯ ОПИТ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С ФИРМАТАИЗПЪЛНИТЕЛ
Фирмата изпълнител бе свикана в Пловдив, за да си оправи проблемите. Това беше добра новина. Община Пловдив им позволи надменност и безхаберност и си тръгнаха без да сторят нищо. Няма и да сторят, а местната власт се поставя сама в абсурдната ситуация да се опитва да стартира проекта при неработеща система.Така се въвлича града в хаос. Така Пловдив преминава от лъжата в хаоса и отговорни няма.

РЕШЕНИЕТО ДНЕС Е ДА СПРЕМ ДА ЧАКАМЕ!

Целият град знае, че тази система никога не е функционирала. Въпреки подписаните протоколи за добре свършена работа, в резултат на които саплатени 16 млн. лв.,

ВРЕМЕ Е ЗА ДЕЙСТВИЕ – ГАРАНЦИЯТА ИЗТИЧА!

Здравко Димитров следва да предприеме ефективни действия и да отправи претенция срещу фирмата изпълнител в съда. За да бъде защитен общественият интерес, следва да се организира солидна атака в компетентен съд срещу изпълнителя. Ако общината не води проформа делото, за да го изгуби, а подготви иск със солиден доказателствен материал,изпълнителят по договора ще дойде и ще си изпълни задълженията. А ако откаже да го направи, ще плаща прескъпо за неизпълнение на договора. Нещо повече – ако Здравко Димитров има смелост да защити обществения интерес адекватно и предприеме конкретни стъпки към съдебно дело, репутационният риск, който се крие за фирмата изпълнител, е толкова голяма, че шансът за споразумение е огромен.

Във връзка с всичко това, аз и колегите от Демократична България депозираме питане в Общински съвет по повод това какви действия планира да извърши общината преди да е изтекъл гаранционният срок за поддръжка на системата. Кметът трябва да отговори на питането на следващата сесия!