Внасяме пакет прозрачност и отчетност в общински съвет

Йордан Иванов
6.11.2020
29.11.2019
Внасяме пакет прозрачност и отчетност в общински съвет
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Демократична България – Обединение определя като съществен проблема с прозрачността на работата на общински съвет Пловдив. Припомняме, че днес общински съвет Пловдив заседава на тъмно, което дава възможност за формиране на търговски мнозинства зад гърба на пловдивчани, по модела на последното редовно заседание. Тогава с гласовете на БСП и въздържането на ГЕРБ и техните коалиционни партньори в лицето на Съюз за Пловдив, Кауза Пловдив, ВМРО и ЗС Александър Стамболийски, бяха назначени двама контрольори в две ДКЦ-та, след предложение от лидера на БСП в ОбС Пловдив.

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

Днес в Общински съвет Пловдив:

• Липсва публична информация как е гласувал всеки един общински съветник;
• Заседанията не се излъчват нито по местна телевизия, нито в социалните мрежи;
• Липсва публична информация за материалите по дневния ред;
• Липсва публична информация за работата на комисиите, техния дневен ред, гласувания и документооборот. Комисиите в Общински съвет са „предпечатът“ на решенията, които се гласуват на заседанията на съвета;
• Липсва публичен регистър на питанията към кмета и отговорите към тях.  

Поради горното, а и поради факта, че ние сме спечелили доверие на пловдивчани с конкретни обещания за промяна на работата на общински съвет, внасяме „пакет прозрачност и отчетност“  в правилника за работа на Общински съвет Пловдив. Пловдивчани имат право да знаят как гласуват техните съветници, да контролират тяхната работа и да са запознати в цялост с работата на местния парламент. Предложенията за изменение на правилника са в следните основни посоки:

• Излъчване на живо на заседанията на общински съвет на страницата на община Пловдив;

• Всички явни гласувания в общински съвет да станат поименни;

• Предварително оповестяване на дневния ред на заседанията на общински съвет и материалите към него на страницата на община Пловдив;

• Поддържане на публичен регистър на питанията към кмета от общински съветници и отговорите към тях;

• Излъчване на живо на заседанията на комисиите към общински съвет;

• Всички явни гласувания в комисиите да станат поименни;

• Предварително оповестяване на дневния ред на заседанията на комисиите и материалите към него;

• Публично оповестяване на протоколите от работата на комисията и общински съвет с пълна информация за начина на гласуване.

Всички политически партии даваха обещания за повече прозрачност при работата на общински съвет. Разчитаме на подкрепа на предложенията на Демократична България – Обединение. Обратното би означавало, че дадените обещания в хода на изборната кампания са политическа лъжа.