Здравко Димитров да свали доверие от своя заместник-кмет

Йордан Иванов
6.11.2020
25.5.2020
Здравко Димитров да свали доверие от своя заместник-кмет
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Кои са темите на деня? Мъглата покрай поскъпването на булевард Северен с 12 млн. лв, фалшивата реформа на общинските предприятия и бламирането на общински съвет.

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

1. МЪГЛАТА НА ПОСКЪПВАНЕТО С 12 МЛН. НА БУЛ. СЕВЕРЕН
Г-н Кирчев преди повече от месец изнесе информация на среща с общинските съветници, че бул. Северен бил поскъпнал с 12 млн. лв., защото някакъв инженер подписал някакви документи и се налагало общината да плати 12 млн. лв. повече. Това обяснение е напълно несъстоятелно. Това е и причината правна комисия в общински съвет да изиска на последното си заседание по мое предложение всички документи във връзка с изпълнението на този договор. Поисках документите, за да се запозная с тях и да докладвам на правна комисия дали трябва да се платят тези пари, каква е нередността и кой е отговорен. И най-вече как да бъде запазен интереса на пловдивчани. Правна комисия единна даде на г-н Кирчев 14-дневен срок да предостави документите. Той все още ги крие и не ги е депозирал в деловодството на общински съвет и ние не можем да се запознаем с тях. Нещо повече, това е сериозно неуважение към институцията общински съвет, която следва да контролира властта в Пловдив. Да се надяваме, че докато ни размотават няма да видим, че има извършено плащане от 12 млн. лв. за нещо, което не е възложено на фирмата.

2. ФАЛШИВАТА РЕФОРМА НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - СЛИВАНЕ С ЦЕЛ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗА ПО-ЛЕСЕН КОНТРОЛ
Защитаваме последователно повече от 4 години, че е необходима реформа на назначенията и работата на общинските предприятия. На последните избори кметът Димитров обещаваше реформа на назначенията в един тон с нас. Какво се случи след изборите? Никой не смее да пипне хилядите партийни назначения, защото те са гласували за партиите на статуквото. Вместо това Кирчев, в чийто ресор е тази реформа, предлага да слеем три общински предприятия БЕЗ АНАЛИЗ, БЕЗ ОБОСНОВКА, БЕЗ СЪКРАЩЕНИЯ, БЕЗ РЕФОРМА НА ДЕЙНОСТТА ИМ, БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ МАШИННО МЕТЕНЕ И МИЕНЕ, с една единствена цел - централизация на работата на предприятията в ръцете на зам.-кмета. Това е погрешно и ние му се противопоставяме.

3. АПАРАТНО СЕ БЛАМИРАТ СЕСИИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Звучи повече от разумна идеята, че щом няма постъпили предложения в деловодството на общински съвет, по-добре да не се прави сесия за 2-3 точки. Това е така, ако истината не се криеше другаде. В момента бюрото на Кирчев е пълно с документите за сесия - теми от различна степен на важност. Но не ги депозира в деловодството на общински съвет, за да може ние да не заседаваме регулярно с внимание върху всяка тема, а обратното  - ударно вкарване на 30-40 точки непосредствено преди заседание на правна комисия и тежка сесия с много точки, огромна част от които важни. По този начин общински съвет е принуден да разгледа всичко, но се оказва в обективна невъзможност всяка точка да бъде разгледана детайлно през прочита на обществения интерес. Това е плиткоумна, но работеща апаратна хватка за подкопоаване на работата на общински съвет.

Кой е отговорен? Разбира се, че ресорният зам.-кмет Илия Кирчев, който отговаря и по трите изброени теми. Липсата на експертност и прозрачно управление не бива да се прикрива зад арогантното отношение към всички пловдивчани. Днес вече са нарушени и основни принципи, от които следва всеки един заместник-кмет да бъде воден - почтеност, загриженост към общността и прозрачност.

Никой заместник-кмет или кмет не следва да забравя, че работата на местния парламент е да бъде коректив на властта.

Здравко Димитров има на първо място мисията да опази авторитета на институцията, която представлява. Той не бива да насърчава подобно поведение сред своите заместници.
Здравко Димитров може както да назначава, така и да освобождава своите заместници.
Здравко Димитров има три довода, всеки от които е достатъчен сам по себе си, за да свали доверие от неговия заместник, който практически работи като кмет на Пловдив.