2013: ИНОВАЦИИ ИЛИ СУБСИДИИ

Bulgaria On Air
6.3.2024
6.1.2013
публикация в
2013: ИНОВАЦИИ ИЛИ СУБСИДИИ
Източник
2013: ИНОВАЦИИ ИЛИ СУБСИДИИ

С Пламен Юруков, магистър по глобален мениджмънт, и Йордан Иванов, консултант европейски проекти

СПОДЕЛЕТЕ