ДСБ предлага окрупняване на общините и пряк избор на областни управители

Дневник
6.3.2024
9.6.2016
ДСБ предлага окрупняване на общините и пряк избор на областни управители
Автор на статията
Дневник
Последвайте автора

ДСБ предлага административно-териториална реформа, която да включва окрупняване на броя на общините и пряко избиране на областните управи. Целта е децентрализацията на местната власт, за която се говори от повече от 15 години, а повод са поправки в Закона за публичните финанси, с които се даде финансова помощ на фалирали общини.

МАТЕРИАЛ ЗА:
Дневник
СПОДЕЛЕТЕ

Автор: Георги Марчев

www.dnevnik.bg

ДСБ предлага административно-териториална реформа, която да включва окрупняване на броя на общините и пряко избиране на областните управи. Целта е децентрализацията на местната власт, за която се говори от повече от 15 години, а повод са поправки в Закона за публичните финанси, с които се даде финансова помощ на фалирали общини.

Такава позиция представи на пресконференция ДСБ, на която присъстваха депутатът Вили Лилков, който е бивш съветник в София, столичният районен кмет на "Средец" Мария Ачкова и преседателят на националния клуб към партията "България на регионите" Йордан Иванов.

"Промените в Закона за публичните финанси вкарват в правна рамка съществуващата практика централната власт да подпомага общините в страната при финансови затруднения. Разпоредбите предвиждат в момента изключителна власт в ръцете на министъра на финансите, която може да бъде използвана само и единствено за борба с последствията, а не с причините за лошото финансово състояние на общините", пише в позицията, прочетена от Йордан Иванов.

И се добавя: "Чрез промяната в закона се търси регулация, основана на централизация, която дори и да се окаже в помощ на накои общини, в средносрочен и дългосрочен план ще задълбочава проблемите на регионите в страната. Кметовете на общини са подчинени на централната власт и не могат със собствени политики да осигурят просперитета на местните общности".

Според ДСБ разбирането, че централната власт е тази, която трябва непрекъснато да подпомага и спасява финансово закъсалите общини, е погрешно. "Убедени сме, че общините могат да бъдат стабилизирани, ако се постигне истинска децентрализация с второ ниво на местно самоуправление", добавят.

От партията посочват, че този вид централизация не помага на общините пречи на икономическото развитие и задълбочава социалното неравенство в страната. "От друга страна източниците на приходи на общините, които законите регламентират, не съответстват на законовите им ангажименти към гражданите. България е може би най-централизираната в Европейския съюз по отношение на местната власт, а неоспорим е фактът, е най-децентрализираните държави предлагат най-добро качество на живот на своите граждани", пише още в позицията.

Според партията, за да се постигне ефективно и работещо местно самоуправление, което носи отговорност и само решава своите проблеми, следва да се извърши административно-териториална реформа с второ ниво на местно самоуправление, предполагаща повече възможности на общините и областите по отношение на образование, данъчна политика и местно законодателство. "Провеждането на децентрализацията ще доведе до конкуриращи се области и общини с по-висока функционална компетентност и управленска и финансова самостоятелност; рязко намаляване на административния апарат в централните администрации; чувствително намаляване на риска за провеждане на мащабни корупционни практики на национално ниво", приключва декларацията.