Политическа позиция на ДСБ за "Международен панаир Пловдив" АД

Йордан Иванов
6.3.2024
3.8.2016
Политическа позиция на ДСБ за "Международен панаир Пловдив" АД
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Политическа позиция на ДСБотносно: Безвъзмездно прехвърляне на община Пловдив и на община Варна на собствеността върху притежаваните от държавата акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АДРешението на МС за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху акциите на пловдивския панаир на общините Варна и Пловдив е отказ от защита на интереса на държавата и гражданите и е олицетворение на симбиозата между ГЕРБ и БСП. С това свое решение, Министерски Съвет не решава по никакъв начин проблемите с управлението и бъдещето на пловдивския панаир. То не е основано на икономически реалности и не е плод на визията на държавата за развитието на панаира. А точно обратното – то е индикация за абдикиране на държавата от ангажимента за защита на обществения интерес на гр. Пловдив.

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

През последните дни правят силно впечатление изказванията на редица политици в града, които отклоняват вниманието от истината за панаира и решението на МС. А тя е, че правителството на ГЕРБ прави подарък на член на изпълнителното бюро на БСП (отговорник за коалиционната политика) Георги Гергов, чрез решението да се даде дял от панаира на община Варна. Това обяснява преговорите, които община Варна води за „откупуването“ на „Дупката“ (парцел в центъра на Варна).

Ние констатираме, че интересът на пловдивчани отново е загърбен за сметка на:

·      Интереса на община Варна, която вероятно ще използва своя дял от панаира за разменна монета за „Дупката“;

·      Интереса на Георги Гергов за по-голямо участие в пловдивския панаир. А той до момента ясно показа, че не е добър стопанин на панаира;

Това потвърждава съмненията за предизборни договорки между ГЕРБ и БСП.

От ДСБ настояваме:

1.     Премиер-министърът да предприеме необходимите действия за отмяна на решението на МС;

2.     МС да запази дела си в пловдивския панаир и да предложи ясна визия за управлението и бъдещето му. Сред възможните решения са прехвърлянето му изцяло на община Пловдив или търсенето на инвеститор, който да поеме конкретни ангажименти.

Ръководството на ПП ДСБ Пловдив

Официален имейл за контакт: plovdiv@dsb.bg