Край на хартиения документооборот в областната управа в Пловдив

Йордан Иванов
6.3.2024
21.1.2022
Край на хартиения документооборот в областната управа в Пловдив
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Време е администрацията да влезе в 21 век, в който гражданите живеят отдавна!

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

Знаете ли какъв е традиционният път на всеки документ в администрацията – от най-обикновената справка до важните решения и комуникацията с гражданите? С една дума – абсурден. И изглежда горе-долу така:

Вие заявявате административна услуга. Без значение дали сте избрали хартиен носител или електронен път, документът се принтира (ако е постъпил електронно) или сe  сканира (ако е постъпил на хартия). Документът стига винаги до областния управител в аналогов вид и в цифров вид в електронна система. До момента резолюция е слагана само на хартия. После техническият сътрудник взема документа и въвежда резолюцията в електронната система, до която ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИМА ДОСТЪП от самото начало на преписката. Експертът незабавно получава задача по преписката след дигитализирането ѝ от техническия сътрудник, като след няколко минути служител на администрацията я носи в кабинета в хартия. Той работи онлайн, после принтира, подписва и документът отново отива при областния управител за подпис и онлайн, и на хартия. Едва тогава, след като областният управител се подпише, документът поема по пътя към гражданите и институциите - на хартия или в дигитален вид.

През целия ми политически път досега модернизацията на администрацията и вкарването й в крак с времето е един от приоритетите ми. Сега, когато поех административен пост, е време да се започне отнякъде. Първата крачка е факт.

От днес премахвам хартиения документооборот в областната управа на Пловдив. Оттук насетне всички служители областната администрация ще работят с електронен подпис през специализирана деловодна система. Областният управител ще подписва документи само онлайн.

Това не е пречка ако заявителят на административна услуга поиска документ на хартиен носител, ние да го предоставим. Но целият вътрешен път ще е само онлайн. Това ще спести време, хартия и консумативи.

И най-важното - ще пречупи схващането, че администрациите могат да бъдат само аналогови. Не, могат да бъдат и дигитални. И сега ще се уверите.

Изключение от правилото “край на хартията” правят единствено документите за държавен архив и тези, за които има законово изискване за аналогов носител. Когато се промени законодателството в страната, аз ще съм първият, който ще премахне и тези хартиени документи.

Време е администрацията да влезе в 21 век, в който гражданите живеят отдавна.