СТЪПКА 3 - Втора среща с консултант и вземане на решение за избор на консултант

Йордан Иванов
2.12.2021
4.8.2015
СТЪПКА 3 -  Втора среща с консултант и вземане на решение за избор на консултант
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Решението, което трябва да вземете на този етап, е ключово важно, защото то може да предопредели успеха или провала Ви. Важно е, защото смяната на консултант по европроекти е изключително сложна и рискова. Т.е. е повече от добре да случите на човек, с когото можете да се сработите. След като е дошло време да се срещнете за втори път с консултантската фирма по европроекти, трябва да знаете, че е добре да се подготвите малко преди срещата и да вземете предвид няколко обстоятелства от първата среща:

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

Консултанта спазил ли е сроковете, които е обещал?

Това е първата индикация затова какви хора стоят срещу Вас. Ако консултантската фирма по европроекти е изпълнила до момента поетите ангажименти в срок, това е, разбира се, положително. Ако не го е направила, имайте едно наум.

Изпрати ли Ви консултантската фирма оферта за работа?

Прегледайте офертата, която вече сте получили. Помислете върху това какви въпроси имате по нея и ги задайте на срещата. И знайте, че цената не трябва да бъде водещо обстоятелство при определяне на компанията, с която ще работите. Както в много други отрасли в сферата на услугите, много ниската цена често пъти не е гаранция за качествена услуга. Дори обратното.

Получихте ли проект на договор? Поискайте гаранция при грешка на консултанта!

Колкото и да дава вид на чисто процедурно обстоятелство, е много важно да погледнете договора, който ще Ви бъде предложен за подписване. Задайте си въпросите, които имате. Обърнете внимание на плащанията в договора. Вижте дали в договора има някакви гаранции затова какво би се случило ако проекта бъде одобрен или не. Ако няма такива – поискайте ги. Разбира се, повече от абсурдно е да поискате от консултанта да Ви гарантира връщане на платените суми, ако проекта не бъде одобрен. Или пък да му платите повече, ако се одобри проекта, а в обратния случай да му платите някаква малка сума. Този прийом на работа говори, че Вие не оценявате труда на хората срещу Вас и не разбирате, че консултантската фирма по европроекти както и да изготви Вашите документи, ако парите не стигнат да се финансира Вашия проект, те наистина нямат вина. И обратното – ако фирмата е готова да работи при такъв модел на договориране, то най-малкото тя не цени труда си и е почти сигурно, че не работят професионално. Тогава, казвате, какви гаранции да поискам? По-напред в този съветник ще разгледаме оценката на проекта Ви от страна на управляващия орган. Сега ще се спрем за малко, за да имате идея какви гаранции да поискате от консултанта. Най-общо казано, тя се дели на две части. Административна и техническа. Административната оценка е почти изцяло обективна и се занимава с това да дефинира кои са кандидатите, които отговарят на условията на програма и изпълняват минимално-изискуемите критерии в съответната схема.  Техническата оценка се занимава с оценяване на проекта Ви по точки, където вече е възможно, да има немалка доза субективизъм. Вие трябва да искате гаранции, че проекта Ви ще мине на административна допустимост и ще бъде допуснат за разглеждане в по-нататъшната техническа оценка. Всеки един професионалист в сферата ще може да си сложи подписа под такова условие в договора, защото, повтарям, административната оценка е изцяло обективна. Консултантската фирма по европроекти да Ви върне някаква част от парите, ако проекта бъде отхвърлен на административна оценка или да Ви разработи друг проект безплатно, са най-разпространените форми на гаранции, които са подходящи за Вас. И знайте, ако консултанта откаже да Ви даде такава гаранция, то това вероятно свидетелства, че въпросната компания дори не си вярва, че може да изработи със сигурност проект, който да достигне до техническа оценка.

Получихте ли кратък анализ на шанса Ви за успех(ако е било възможно да бъде изработен, с оглед на наличните данни)?

Получихте ли такъв анализ и какво гласи той? Знайте, че всеки един консултант, който е професионалист, ще направи наистина обективен анализ, защото интереса на консултантските фирми по европроекти не се свежда само до разработването на проект, а до разработването на такъв проект, който да бъде одобрен и след това управляван, защото заплащанията там са значително по-големи. Ще попитате как да разбера дали е обективен анализа, който съм получил? Ето и кратко обяснение:

Въпросният анализ се уповава на елементарни обстоятелства, заложени в техническата оценка на съответната програма, които се съпоставят с профила на Вашия кандидат и проект. А ако са субективни тези обстоятелства, то се взимат някакви средни параметри (никога силно завишени или силно занижени), които спомагат да се завърши оценката. Например – управителя на фирмата по-млад ли е от 45 години? Фирмата регистрирана ли е в приоритетна община? Има ли ръст на оборотите на фирмата в последните 3 финансови години? Проекта Ви за иновативна дейност ли е или не? И т.н. и т.н. След това се гледа колко точки евентуално ще съберете, обследва бюджета по програмата за колко проекта средно ще стигне и на база на всичко това е възможно да се направи относително точен анализ затова какви са Ви шансовете за успех. Когато знаете това, прочетете анализа и в отворен разговор с консултантите поговорите за тези обстоятелства, ще разберете веднага дали същият е обективен или по-скоро направен така, щото да Ви мотивира да кандидатствате, но без ясно-измерими шансове.

Ако те са силно занижени, т.е. ако взимате много малко точки при очаквани много кандидати и малък бюджет по европейската програма, моя съвет е да не започвате въобще работа по проекта. И преди всичко знайте, че решението за кандидатстване е лично Ваше и дали ще се отдадете на тази инициатива при шанс за успех от 20%/30%/40% или 50% наистина не може да Ви каже  друг, защото само Вие познавате стратегията за развитие на компанията Ви.

Обещанията за лобизъм!

Колкото и абсурдно да Ви прозвучи това, което ще Ви кажа сега, знайте, че ще го правя с пълна вътрешна убеденост. Единственото нещо, което трябва да Ви вълнува и с което трябва да се занимавате на този етап от работата Ви, е да изготвите качествено проектно предложение. Подминавайте всякакви безусловни и условни обещания за лобизъм от страна на консултантите и знайте, че ако някой парадира с това и е на мнение, че трябва да вървите по този път и успеха Ви е гарантиран,  този човек не може да Ви разработи качествен проект, който да бъде одобрен. А това за Вас е най-важното на този етап.

По-горе систематизирах накратко Вашата трета стъпка по пътя към успешния проект. Сега остава да премислите горепосочените обстоятелства, да видите кой консултант как се е справил с всяко от изброените неща и да направите Вашия избор, като ако имате някакви въпроси, не се притеснявайте да ги задавате, защото ако сега сбъркате с избора, това може да Ви рискува успеха на проекта.