СТЪПКА 5 - ПЪРВИ ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Йордан Иванов
2.12.2021
6.8.2015
СТЪПКА 5 - ПЪРВИ ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

След като сте извървели всички стъпки до тук, вече е време да направите нови конкретни, касаещи работа на оперативно ниво. Надявайки се, че сте взели правилни решения, по-надолу сбито представям нещата, с които първо трябва да се заемете.

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

1. Подписване на договор с консултант.

Тук няма да правим разяснения, защото в стъпка 3 ясно съм описал какво трябва да съблюдавате, за да защитите интереса си, без да накърните този на консултанта отсреща.

2. Разпределение на ангажиментите и дейностите между Вас и фирмата, която ще Ви изработва проекта.

Не мислете в никакъв случай, че когато се доверите на консултант по европроекти, Вие няма да имате никакъв ангажимент по време на процедурата за кандидатстване. Напротив! Изискайте от консултантската фирма конкретно да Ви каже какво ще трябва да правите Вие и какво ще правят те. Поискайте всичко това да го получите онлайн, за да го имате черно на бяло.

3. Разработете прост план-график.

Изработете план-график на Вашите ангажименти и тези на консултанта по европроекти. Нека графика за изпълнение на дейностите по кандидатстване да приключва най-малко 6-7 работни дни преди крайния срок за входиране на документи. Той трябва да съдържа срокове за документите, които Вие трябва да изпратите или да подготвите. Както и за различните документи, които консултанта трябва да разработи.

4. Контактна информация на оперативно ниво.

Подайте контакт на оперативно ниво с отделите на фирмата Ви, от които ще трябва да тече информация към хората, разработващи проекта Ви. Най-често това са юридическия, счетоводния, рекламен и търговски отдел. Информирайте отделите си да очакват обаждания и да са готови да реагират адекватно на исканите документи и информация. Ако трябва, проведете среща, на която да запознаете Вашия екип с този, който ще изработва проекта.

5. Отговорник по изпълнение.

Ако няма да съблюдавате Вие този нов процес за Вашата фирма, прехвърлете отговорността на човека, който ще следи графика за изпълнение на дейностите както от Ваша страна, така и от тази на консултанта. Нека въпросният отговорник да се заеме и с ангажимента за контрол върху счетоводния/търговския/юридическия/маркетинг отделите във Вашата фирма, които ще трябва да работят в колаборация, когато е необходимо, с хората, които ще разработват проектното предложение. Нека отговорника определи начина за осъществяване на комуникацията. Дали тя ще минава през него или ще осъществява контрол по друг начин е негово лично решение и тук няма правилен модел на работа. Нека, също така, отговорникът Ви информира при отклонение на сроковете или възникнали проблеми.