СТЪПКА 4 - Решение за кандидатстване

Йордан Иванов
2.12.2021
5.8.2015
СТЪПКА 4 - Решение за кандидатстване
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Може би Ви се струва на малко късен етап тази стъпка, предвид факта че вече сте реализирали 2 срещи с консултант по европроекти и сте си избрали такъв, но няма по-подходящ момент за вземане на това решение.

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

След като имате с хора, с които вече може да работите(виж стъпка 2 и стъпка 3), ясно Ви е какъв проект искате да реализирате (виж съвет 1) и знаете по коя програма може да се случи това, е време да си дадете ясна сметка дали имате ресурса и възможността да изпълните набелязания проект. Съществува мит в обществото, че един европроект се изпълнява току така и не е необходим особен финансов ресурс. Това категорично не е вярно и често пъти е една от основната причина за невъзможността да се реализира даден европроект, дори след подписан договор за субсидия (т.е. одобрен проект).

Ако избраният от Вас консултант не Ви препоръча да проведете този разговор преди подписване на договора с него, Вие настоявайте това да се случи. Дори и на цената на еднократно заплатена консултация. Това, повтарям, е ключов момент, защото в бъдеще може да се окаже, че сте изгубили пари, заради невъзможността да изпълните проекта.

В какво трябва да се състои преценката Ви на възможността за реализация на проекта?

Дефинирайте индикативни стойности на Вашия проект. Вие вече трябва да имате такива, защото знаете какво ще правите, какво искате да финансирате и по коя програма ще се случи това. Знаете и каква ще бъде субсидията от страна на Европа/Държавата. Общото правило при финансиране на европроекти предполага инвеститора да финансира всички дейности по европроекта и след това да получи субсидията от управляващия орган. Т.е. трябва да разполагате със свободен финансов ресурс за изпълнението на дейностите по проекта, а ако не разполагате с такъв в момента, да знаете от къде можете да го осигурите, за което да бъдете почти на сто процента сигурни. Това може да го направите и сами, но накарайте консултанта да Ви разясни в какъв срок ще си получите парите от управляващия орган, какви са условията за получаване на авансово и междинно плащане, как те се отчитат и т.н. и т.н. Авансовото и междинното плащане облекчават в някаква степен изпълнението на проекта, но в никакъв случай не Ви освобождават от тежестта да разполагате с финансов ресурс, защото тези плащанията в повечето случаи се получават след наличие на банкова гаранция, а за да я получите – трябва да разполагате със средства. Тук вече нещата зависят от отношенията Ви с банките, защото има различни инструменти за осигуряването на такъв документ, но не разчитайте, че това може да се случи без да обезпечите гаранцията с пари в сметка или налично недвижимо имущество.

Важно е да подчертаем, че в никакъв случай не трябва да забравяте и ДДС-то, което трябва да сами да финансирате по време на изпълнението. 20% от проекта никак не са малка сума и тя не трябва да бъде подценявана.

Ако смятате, че не можете да реализирате проекта, по-добре не се захващайте. А ако мислите, че можете и когато вече имате ясна визия как ще се случи това от финансова гледна точка, можете да направите конкретни постъпки към започване на конкретна работа по изготвяне на евопроекта, който ще подадете за финансиране.